obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   Uskutočnilo sa
   Pripravujeme
   Podmienky štúdia, výška školného
Prihláška
Voľné pracovné miesta
2 % - tlačivo na stiahnutie
Prečo si vybrať našu školu
Zamestnanci
+ Štúdijné odbory
Absolventi
Ciele a priority
Vyhodnocovacia správa
Vzdelávací program
Zo života školy - fotoalbum
- Dokumenty
  Povinné zverejňovanie
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
  Nájdete nás na Facebooku


Š K O L S K Ý    R O K     2015/2016


 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ĎAKUJEME, že nám darujete 2% dane.

Tlačivo na stiahnutie ja vľavo na lište.

 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

H E L L O W E E N S K Á   Z Á B A V A   V  ZUŠ
dsc_0003.jpgdsc_0049.jpgdsc_0032.jpg
dsc_0062.jpgdsc_0107.jpgdsc_0143.jpg
dsc_0180.jpgdsc_0185.jpgdsc_0191.jpg
dsc_0194.jpgdsc_0209.jpgdsc_0262.jpg
dsc_0992.jpgdsc_0966.jpgdsc_0979.jpg
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

jesennykoncert2015_web.jpg
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


fotogaléria z koncertu Z úcty k Vám
dsc_0758.jpgdsc_0762.jpgdsc_0769.jpg
dsc_0773.jpgdsc_0890.jpgdsc_0781.jpg
dsc_0794.jpgdsc_0788.jpgdsc_0796.jpg
dsc_0789.jpgdsc_0797.jpgdsc_0802.jpg
dsc_0822.jpgdsc_0862.jpgdsc_0820.jpg


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

zuctykvam2015-zmensene.jpg
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Školský rok 2015/2016 sme slávnostne zahájili v Dome kultúry Ilava 2. septembra 2015 za prítomnosti prednostu Mesta Ilava Ing. Ľubomíra Turzera. V hudobnej časti vystúpila Larka Urbanovský, z triedy p. uč. Eleny Vaňovej, a na zobcovej flaute zahrala skladbu od skupiny ABBA. Na konci zahájenia sa uskutočnila plenárna schôdza rodičov ZUŠ, kde p. Čepáková prečítala správu o hospodárení za šk. r. 2014/2015.

 
dsc_0706.jpgdsc_0700.jpg
dsc_0714.jpgdsc_0715.jpg
Absolventi Základnej umeleckej školy v šk. r. 2014/2015

tablo4.jpg
vystava1.jpg
vystava2.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Účasť vo výtvarnej súťaži „Dobšinského rozprávkovo “
 
bola aj v tomto roku pre našu školu úspešná.
 
Žiak I V A N   Z L A T O Š  (10 r.)
 
sa v silnej konkurencii umiestnil na 2. mieste
 
s dielom „Čarodejníkov tajný recept“.
 
Ivovi srdečne blahoželáme!
 
Za prípravu žiaka ďakujeme pani učiteľke Zdenke Cíbikovej
zlatosivan.jpg
Blahoželáme žiačke   N A T Á L K E   P A G Á Č O V E J (10r.)

k jednej z výhier v súťaži „Maľujme a fotografujme
s Primalexom 2015“.
Natálkina práca je jednou z 50 ocenených diel spomedzi 5500 prác z celého

Slovenska a okrem ceny získala aj finančné prostriedky na výtvarné potreby pre školu. Tešíme sa!
Blahoželáme a za prípravu žiačky ďakujeme pani učiteľke
Zdenke Cíbikovej
.
 
pagacovanatalka.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


"M A M I Č K Á M   Z   L Á S K Y"
Žiacky koncert 13. 5. 2015


viac foto na: uskutočnilo sa

dsc_0741.jpgdsc_0743.jpgdsc_0747.jpg
dsc_0755.jpgdsc_0756.jpgdsc_0768.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Blahoželáme DIANKE HOCHLOVEJ,

ktorá na celoslovenskej speváckej súťaži PINK SONG 2015,
získala STRIEBORNÉ PÁSMO.


Za odbornú prípravu ďakujeme pani učiteľke Márii Margušovej.

20150430_125632.jpg
Dianka Hochlová a člen odbornej poroty Peter Bažík
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 
Blahoželám a ďakujem 
Sárke Kuniakovej a Elenke Vaňovej

za výbornú reprezentáciu školy na speváckej súťaži Slávik Slovenska, kde vo svojej kategórii získali 1. miesto a 2. miesto.
Za zodpovednú prípravu ďakujem pani učiteľke Márii Margušovej a
za akordeónovú spoluprácu p. učiteľovi Lackovi Vaňovi .

 
Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I L A V S K Á   H U D O B N Á   J A R
DK Ilava 26. 4. 2015
dsc_0529.jpgdsc_0542.jpgdsc_0515.jpg
dsc_0550.jpgdsc_0555.jpgdsc_0575.jpg
dsc_0611.jpgdsc_0625.jpgdsc_0644.jpg
dsc_0669.jpgdsc_0702.jpgdsc_0520.jpg


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 
web.jpg
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Ž I A C K Y    K O N C E R T

Dňa 22. apríla 2015 sme uskutočnili ďalší žiacky koncert v našej koncertnej sále. I napriek peknému slnečnému počasiu rodičia uprednostnili, pred prácou v záhradke, vystúpenie svojich detí. Ďakujeme, že účinkujúcich povzbudili a zároveň odmenili svojim potleskom.

Viac foto na uskutočnilo sa. 
dsc_0425.jpgdsc_0406.jpgdsc_0422.jpg
dsc_0412.jpgdsc_0437.jpgdsc_0427.jpg
dsc_0439.jpgdsc_0431.jpgdsc_0441.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


V utorok  31. 3. 2015 sa v sále školy uskutočnil žiacky "Jarný koncert", na ktorom odznelo veľa pekných skladieb na rôznych hudobných nástrojoch. Umeleckú atmosféru koncertu sprievodným slovom dopĺňala pani zástupkyňa Jarka Pišková.

viac foto na: uskutočnilo sa
dsc_0121.jpgdsc_0127.jpgdsc_0131.jpg
dsc_0140.jpgdsc_0149.jpgdsc_0154.jpg
dsc_0160.jpgdsc_0162.jpgdsc_0163.jpg
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 Blahoželám a ďakujem 
BARBORKE BARTEKOVEJ

za výbornú reprezentáciu na celoslovenskej speváckej súťaži "Vokálna jar", kde vo svojej kategórii získala ZLATÉ PÁSMO!
Za zodpovednú prípravu ďakujem pani učiteľke MÁRII  MARGUŠOVEJ a
za klavírnu spoluprácu pani učiteľke JARMILE  PIŠKOVEJ.

 

Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 Ďakujem a blahoželám

pani učiteľke Zdenke Cíbikovej

a jej žiačke Alexandre Gužíkovej

za výbornú reprezentáciu školy na celoslovenskej súťaži RÍŠA FANTÁZIE 2015,
kde vo svojej kategórii získala čestné uznanie!

Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ

 

alexandraguzikova.jpg
 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 
Ď a k u j e m    a    b l a h o ž e l á m
 
  
pani učiteľke Martinke Paljeskovej Piškovej
   
a jej žiačke   Julke Gerschdorfovej
  
  
za skvelú reprezenáciu školy na celoslovenskej výtvarnej súťaži RÍŠA FANTÁZIE 2015, kde vo svojej kategórii získala 3. miesto!
   
 Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ    
  
 
 
gerschdorfova_j_web.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


 Hudobná kytica pre všetky ženy
- verejný koncert venovaný všetkým ženám, ktorý sa konal v koncertnej sále školy
11. marca 2015

 
dsc_0022.jpgdsc_0025.jpgdsc_0028.jpg
dsc_0030.jpgdsc_0035.jpgdsc_0037.jpg
dsc_0039.jpgdsc_0041.jpgdsc_0046.jpg
dsc_0048.jpgdsc_0051.jpgdsc_0052.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Sopránový saxofón, ktorý sme zakúpili z finančných prostriedkov získaných na plese.   Ďakujeme
 
 
dsc_0711_up-1.jpg
 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 Ďakujem pani učiteľke M. Paljeskovej Piškovej a jej žiačke
DOMINIKE   HUJOVEJ
za skvelú reprezentáciu školy na celoslovenskej výtvarnej súťaži NOVOROČENKY 2015, kde vo svojej kategórii
získala  1. miesto!

Blahoželáme

novorocenka2015.jpg


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


PLES Základnej umeleckej školy 24. 1. 2015
 

Rok prešiel ako voda, a opäť prišla plesová sezóna. Základná umelecká škola Ilava tento rok uskutočnila svoj 7. ročník reprezentačného plesu, ktorý organizovala Rada školy a Združenie rodičov v spolupráci s učiteľmi ZUŠ 24. januára 2015 v DK Ilava.
  V krásnom programe sa predstavili: Ľuboš Červený(saxofón z triedy p.uč. Vaňovej) s klavírnym sprievodom p. zástupkyne Jarky Piškovej; Samuel Teicher so spolužiačkami z Gymnázia v Dubnici; Dianka Hochlová (spev z triedy p. uč. M. Margušovej); Janka Kudláčová (tanec na stuhe, vyučuje tanečný odbor v ZUŠ Ilava) a Aďa Ondrušková (flamenco).
Do tanca hrala kapela Triton. Na spríjemnenie posedenia počas tanečných prestávok hrala ľudová hudba Mareka Berkyho (vyučujúci v ZUŠ husle).
 O nádhernú výzdobu sály, vestibulu a stolov sa postarala Mirka Mikulcová z kvetinárstva HORTUS. Celú scenériu doplnili lustre a detaily vyrobené žiakmi a pani učiteľkami výtvarného odboru.
Večeru pripravila p. Mária Pružincová z rýchleho občerstvenia Strážov.
Mirka Martináková, moderátorka plesu, svojim brilantným a prirodzeným slovom dopĺňala hudobné diane.
Obrovské ĎAKUJEME patrí SPONZOROM, ktorí venovali ceny do tomboly a všetkým, ktorí pomáhali či už pri príprave plesu alebo počas neho. Za hladký priebeh celého plesu ďakujem p. zástupkyni Jarke Piškovej a p. Ľubke Kobzovej.
Na plese sme hovorili, že by sme chceli pre školu zakúpiť sopránový saxofón. Vďaka všetkým prítomným plesajúcim sa nám to podarí, pretože sme získali potrebné financie. Hneď ako škola bude hudobný nástroj mať, ukážeme ho na stránke školy.
Ešte raz všetkým ĎAKUJEM, ĎAKUJEM.   Viskupová Ingrid - riaditeľka školy
viac foto na - uskutočnilo sa
 
dsc_0178.jpgdsc_0102.jpgdsc_0133.jpg
dsc_0296.jpgdsc_0212.jpgdsc_0077.jpg
dsc_0408.jpgdsc_0141.jpgdsc_0617.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kalendárny rok 2015 sme začali Novoročným koncertom v sále školy, ktorý sa konal v utorok 20. januára 2015. Program pozostával hlavne z klavírnych čísel, ktoré prestriedali gitarové, akordeónové, flautové a keyboardové čísla.
viac foto na - uskutočnilo sa  
 
dsc_0044.jpgdsc_0047.jpgdsc_0046.jpg
dsc_0052.jpgdsc_0053.jpgdsc_0064.jpg


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
V pondelok 15. 12. 2014 sa v sále školy uskutočnil VIANOČNÝ KONCERT. Priestormi školy sa niesli vianočné piesne a koledy, ktoré deti spolu s učiteľmi zahrali a zaspievali v rôznych komorných zoskupeniach. Hudobné čísla príjemným slovom dopĺňala Mgr. Alenka Poláková.
Viac foto na - uskutočnilo sa
 
dsc_0142.jpgdsc_0137.jpgdsc_0153.jpg
dsc_0183.jpgdsc_0192.jpgdsc_0164.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


podakovanie.jpg
Fotogaléria zo "Zuškárskeho lampášika"
viac foto na - uskutočnilo sa
dsc_0031.jpgdsc_0115.jpgdsc_0112.jpg
dsc_0058.jpgdsc_0068.jpgdsc_0080.jpg
dsc_0097.jpgdsc_0088.jpgdsc_0056.jpg
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


12. 11. 2014 sa v našej škole konal koncert, ktorý bol "hudobne farebný" ako jesenné lístie. Zazneli rýchle i pomalé skladby, smutné či žartovné, komorné ale aj sólové. Opäť raz deti a pedagógovia predviedli svoje umenie.
Deťom ďakujem za krásne výkony a učiteľom ďakujem za ich prípravu. 

 
20141112_160108.jpg20141112_154008.jpg
20141112_154612.jpg20141112_154952.jpg
20141112_162559.jpg20141112_164053.jpg
20141112_162939.jpg20141112_165028.jpg
20141112_154223.jpg20141112_164811.jpg
Po stopách fantázie, 
  
bol názov vernisáže výstavy žiakov výtvarného odboru, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 6. 11. 2014 v Kultúrnom dome v Pruskom. Výstava trvala do 8. 11. 2014. Podujatie pripravila a nainštalovala Mgr. Zdenka Cíbiková so svojimi žiakmi. Návštevníci kráčali po stopách, ktoré ich viedli od diela k dielu. Naši žiaci majú úžasnú fantáziu o čom sa môžete presvedčiť sami, ak si pozriete fotografie prác.   
Otvorenie výstavy hudobne doplnili Alexander Čerepan na trúbke, Samuel Faktor na gitare z triedy p. uč. Jaroslava Letku a pán učiteľ Mgr. Marek Berky na husliach.  
20141106_150548.jpg20141106_150652.jpg
20141106_150628.jpg20141106_150757.jpg
20141106_150605.jpg20141106_150904.jpg
20141106_150726.jpg20141106_151023.jpg
20141106_151113.jpg20141106_151224.jpg
20141106_151510.jpg20141106_153351.jpgHelloweenská zábava
 

V pondelok 27. 10. 2014 sa základná umelecká škola zmenila na začarovaný hrad Bielej pani. Hrad bol obývaný množstvom strašidiel a v tento deň sa piráti, na čele s Čiernou Perlou, rozhodli získať poklad. S pomocou talentovaných strašidiel, ktoré predviedli svoje umenie, poklad získali. Strašidlá nám po škole blúdili, spievali, recitovali a dokonca aj súťažili. Súťažili aj zástupcovia "počiatku" našich strašidiel (rodičia). Dokonca prišli aj bosorky a strašidlá z okolia.
Večer sme zakončili hodovaním a pitím za veľkým spoločným stolom a diskotékou, aby tieto bytosti tanečným krokom opustili náš hrad, ktorý sa na druhý deň opäť zmenil na "zušku".   Kto neprišiel, môže banovať. Avšak nemusí smútiť, pretože o rok sa premena udeje zas.
20141027_162909.jpg20141027_173001.jpg
Hrad Bielej PaniBiela Pani so strašdlami
20141027_163505.jpg20141027_172410_8_bestshot.jpg
Čierna Perla s bosorkamiBosorácke spevy
20141027_172912.jpg20141027_173933.jpg
Bosorácke tanceSúťažne blúdiace strašidlá
20141027_181943_5_bestshot.jpg20141027_174230.jpg
Spokojne napapané strašidláBlúdiace strašidlá
20141027_173552.jpg20141027_171642.jpg
Počiatok strašidiel (rodičia)Tancujúce strašidlá
 "Z ÚCTY K VÁM" - Verejný koncert, ktorý sa konal 21. 10. 2014 v koncertnej sále zuš 

Školský rok sa len rozbehol a naši učitelia a deti už prezentovali svoju prácu na verejnom koncerte, ktorý bol venovaný staršej generácii. Koncertom sprevádzala pani zástupkyňa Jarka Pišková, ktorej slovo dopĺňalo skladbičky najrozmanitejších žánrov. Odzneli rýchle i pomalé diela, vážne ale aj žartové skladby. Taktiež interpreti boli rôznych vekových kategórií. Nástrojová pestrosť a spevácke výkony detí udržali pozornosť diváka počas celých šesťdesiatich minút.
Kto sa bol pozrieť, určite neľutoval.
Kto nie, má možnosť prísť na náš nasledujúci koncert, ktorý bude 12. novembra 2014
o 16.00 hod. tiež v sále zuš. Už teraz sa na Vás tešíme.
No ešte predtým sa snáď u nás v škole stretneme na helloweenskej zábave 27. 10. 2014.    

20141021_165901.jpg20141021_165521.jpg
20141021_164939.jpg20141021_154203.jpg
20141021_163003.jpg20141021_154323.jpg
20141021_164156.jpg20141021_164536.jpg
20141021_165358.jpg20141021_164032.jpg
Helloweenská zábava
 
 Pozývame všetky príšerky, čarodejnice a čarodejníkov, mágov, veselé strašidlá a duchov do priestorov koncertnej sály ZUŠ Ilava.
PROGRAM:
17:00 - 18:00 - Privítanie a predstavenie strašidiel
Bosorácke spevy a tance
Súťaže pre rodičov
"Tekvičkovanie" - súťaž o naj vyrobenú tekvicu
18:00 - 19:00 - Strašidelná cesta
 
Almanach škôl ilavských


Uvítanie knihy Magdalény Kobzovej - 5. október 2014

Dňa 5. októbra 2014  v Dome kultúry v Ilave sa konalo uvítanie knihy Almanach škôl ilavských autorky Magdalény Kobzovej. Kultúrny program zabezpečili  terajší i bývalí žiaci našej školy. Celá akcia prebiehala v uvoľnenej a príjemnej atmosfére, ku ktorej prispela aj moderátorka - bývalá pani riaditeľka zuš Ruženka Hromádková. Veríme, že v meste bude stále viac podobných akcií.
20141005_155356.jpg20141005_154422.jpg
Lara Urbanovsky - zobcová flauta, Elenka Vaňová - klavír
20141005_151915.jpg20141005_152928.jpg
Peter Dendiš - saxofón, Viola Winklerová - klavír
20141005_153557.jpg20141005_160917.jpg
Samuel Teicher so spolužiačkamiMartin Jáňa - akordeón

DFS Vretienko
20140914_151449.jpg20140914_153156.jpg
20140914_153224.jpg20140914_153420.jpg
V nedeľu 14. 9. 2014 sa uskutočnilo vystúpenie DFS Vretienko v Košeckom Rovnom.
Napriek nepriazni počasia naše deti účinkovali a na skromnom pódiu podali výkon, ktorý publikum odmenilo veľkým potleskom.
Ďakujem žiakom, že tancovali s radosťou. Ďakujem aj pánu učiteľovi Ľ. Ďurišovi za prípravu detí na vystúpenie.

 
Milí naši žiaci,

ako každý školský rok, určite aj tento máte veľa povinností. Dúfam však, že
vyučovanie na našej Základnej umeleckej škole v Ilave patrí k povinnostiam, ktoré Vám robia radosť.
Spoločne s celým kolektívom vyučujúcich sa budeme snažiť, aby ste získali množstvo nových umeleckých zážitkov, aby ste najviac ako je len možné rozvíjali svoje schopnosti a objavovali v sebe skryté danosti.
Všetci vyučujúci sa na vás tešia a počas celého roka vám budú odovzdávať svoje vedomosti, skúsenosti, no hlavne lásku k umeniu, ktorú všetci v sebe majú.
Ja sa teším na žiakov, ktorých budem učiť a verím, že im takisto odovzdám okrem vedomostí aj lásku k hudbe.

Všetkým nám želám úspešný školský rok 2014/2015, aby sme si na konci mohli povedať - bolo to super.     

                                                                     riaditeľka školy Ingrid Viskupová

 ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014Slávnostný koncertzusil60m(19).jpgzusil60m(17).jpgzusil60m(20).jpgzusil60m(22).jpg
zusil60m(23).jpgzusil60m(27).jpgzusil60m(26).jpgzusil60m(32).jpg
zusil60m(31).jpgzusil60m(33).jpgzusil60m(34).jpgzusil60m(29).jpg
zusil60m(38).jpgzusil60m(42).jpgzusil60m(39).jpgzusil60m(14).jpg

... v znamení 60-tky ...


NÁŠ PRVÝ VIDEOKLIP       
zaoblenyobdlznik-oranzova.jpg
VIDEOKLIP Z KONCERTU K 60. VÝROČIU  zaoblenyobdlznik-zlta.jpg
             VÝROČNÝ KONCERT ZUŠ ILAVA - 60. ROKOV     

zaoblenyobdlznik-cervena.jpg
 

ÚSPECHY v školskom roku 2012/2013
 

Celoslovenská súťaž „ Čarovná flauta“ v Nižnej  22.11. 2012 ¨C Barbora Barteková 2. miesto

Regionálna súťaž v hre na plechových dychových nástrojoch v Trenčíne 
29.11. 2012 Stanislav Remšík 3. miesto

Oblastná súťaž 3 krajov Klavírne talenty Ladislava Mokrého v Topoľčanoch
20.3. 2013 Elena Vaňová bronzové pásmo, Simona Jánošíková a Eliška Ocelíková pochvalné uznanie

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna spevácka jar v Kysuckom Novom Meste 27. 3. 2013 Alexandra Tomanová zlaté pásmo, Henrieta Pilná strieborné pásmo, Barbora Barteková bronzové pásmo, Ema Sláviková bronzové pásmo

Celoslovenská spevácka súťaž populárnych piesní Bojnická perla 1. 5. 2013
Diana Hochlová zlaté pásmo


Slovenský slávik obvodné kolo speváckej súťaže 9. 5. 2013
Elenka Vaňová 2. miesto

Medzinárodná interpretačná súťaž  Rajecká hudobná jar 16. 5. 2013
1. miesto a hlavná cena Peter Dendiš


Mestská výtvarná súťaž ARTIL 2012 18.6. 2012
1.miesto
Daniela Švachová, Elena Vaňová, Bibiana Buranská, Natália Vanková, Mária Tomášová, Paulína Liščáková, Daniel Koloman
1. miesto kolektívna práca ¨Sára Remšíková, Petra Pagáčová, Gabika Pechancová, Katarína  Majeríková, Viktória Rajníková, Martina tartottová, Ján Holba, Filip Zaťko, Alexander  Čerepan

Mestská výtvarná súťaž Veľkonočný pozdrav 2013
1. miesto Bianka Priebojová, 2. miesto Oliver Barkáč, 3. miesto Bibiana Beblavá

Celoslovenská výtvarná súťaž v Rimavskej Sobote Novoročenky 2013 čestné uznanie Katarína Behanová

Vesmír očami detí 2013 POS Považská Bystrica – okresné ocenenie: Mário Vass, Bibiana Buranská Dominika Hujová, Ema Cíbíková. Do celoslovenskej súťaže postúpili: Nina Kazdová, Karolína Kostková, Oliver Barkáč, Dášča Marta Ďurovcová, Martina Remenárová, Júlia Gerschdorfová, Michal Rajník

Celoslovenská výtvarná súťaž Umenia zblízka – Galéria mesta Bratislavy – ocenenie Lívia Faktorová, Paulína Mojtová

V Ilave dňa 25.6.2013

Mgr. Ružena Hromádková, riaditeľka ZUŠ Ilava
klavir.jpg
 
Jarné prebúdzanie v umeleckej škole
  

    
Tohtoročná jar prichádzala veľmi pomaly, ale v Základnej umeleckej škole Ilava zakvitli úspechy našich žiakov pekne načas.
     Ešte vo februári získala naša žiačka Katka BEHANOVÁ na celoslovenskej výtvarnej súťaži umeleckých škôl pod názvom NOVOROČENKY 2013 v Rimavskej Sobote Čestné uznanie.
     18. marca 2013 bolo vyhodnotenie ilavskej výtvarnej súťaže VEĽKONOČNÝ POZDRAV, na ktorej vo svojej kategórii obsadila 1. miesto BIANKA PRIEBOJOVÁ, 2. miesto OLIVER BARKÁČ a 3. miesto BIBIÁNA BEBLAVÁ.
     MLADÉ TALENTY Ladislava Mokrého bola dňa 20.3.2013 oblastná súťaž klaviristov v Topoľčanoch. ELENKA VAŇOVÁ sa umiestnila v bronzovom pásme a SIMONKA JÁNOŠÍKOVÁ s ELIŠKOU OCELÍKOVOU dostali Pochvalné uznanie.
     25.3.2013 vyberala odborná porota víťazné práce výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Do okresného kola postúpili práce našich žiakov MÁRIO VASS, BIBIÁNA BURANSKÁ, DOMINIKA HUJOVÁ a EMA CÍBIKOVÁ. Do krajského kola porota vybrala práce našich výtvarníkov NINA KAZDOVÁ, KAROLÍNA KOSTKOVÁ, OLIVER BARKÁČ, DÁŚA MARTA ĎUROVCOVÁ, MARTINA REMENÁROVÁ, JÚLIA GERSCHDORFOVÁ, MICHAL RAJNÍK.
     Výrazný úspech dosiahli žiačky speváckej triedy pani učiteľky Márie Margušovej na regionálnej speváckej súťaži v Kysuckom Novom Meste dňa 27.3.2013. BARBORKA BARTEKOVÁ A EMKA SLÁVIKOVÁ sa umiestnili v bronzovom pásme, HENRIETA PILNÁ v striebornom pásme a ALEXANDRA TOMANOVÁ v zlatom pásme.

     Blahoželanie patrí súťažiacim, úprimné poďakovanie korepetítorke Mgr. Jarmile Piškovej a učiteľkám, ktoré žiakov na súťaže pripravovali – Viole Winklerovej, Mgr. Jarmile Piškovej, Mgr.art. Martine Paljeskovej-Piškovej, Mgr. Zdenke Cíbikovej a Márii Margušovej.

     Do konca školského roka sa určite naša kytica úspechov ešte znásobí... Radosť z dobrej reprezentácie majú nielen žiaci a učitelia, ale na svoje deti sú právom hrdí aj ich rodičia.


 Reprezentačný ples


ples2013-reklama012.jpg

školy sa uskutočnil dňa 12.1.2013. Sála Domu kultúry
v Ilave sa premenila na nádherné miesto pre všetkých hostí. Pozdravom,
želaním hojnosti všetkého dobrého a prípitkom oslovila prítomných riaditeľka
školy. Plesovú sezónu v Ilave otvoril úderom na gong absolvent školy Martin
Jáňa, ktorý spolu s hudobnou skupinou SPEKTRUM plesovú spoločnosť zabával.
 
O výzdobu sály, slávnostné stolovanie a darčeky sa postarala
firma Hortus - Miriam Mikulcová,pani učiteľky Zdenka Cíbiková, Martina Paljesková-Pišková,Jarmila Pišková a všetci zamestnanci školy.

Prichádzajúcich hostí vítalapríjemná hudba Laugarícia Quartet vo vestibule, neskôr vo veľkej sále a potom ešte spríjemnil všetkým čas večere. V kultúrnom programe sme si vypočuli virtuózne výkony cimbalistu Michala Baláža, akordeónistu Filipa Olejníka, Martina Jáňu, country piesne v podaní gitaristu Ľubomíra Turcera a osviežením boli aj nevšedné orientálne tance
členky skupiny ISHTAR Adriany Ondruškovej.
    
Ďakujeme všetkým priateľom, známym a ostatným hosťom, že prijali
pozvanie na náš ples. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa postarali o
bohatú tombolu. Naše poďakovanie patrí aj celému tímu obsluhujúceho
personálu pod vedením Ľubice Kobzovej (službe v šatni, v kuchyni, barmanom,
servírkam...), za svetelné efekty Edovi Štenclovi, absolventke školy Márii
Pružincovej z rýchleho občerstvenia STRÁŽOV za kvalitnú večeru a dezert.
Za profesionálne moderovanie plesu patrí vďaka Miriam Martinákovej
a za vydarený ples všetkým zúčastneným!

     Dobrá nálada medzi dobrými ľuďmi nám všetkým priniesla nevšedný zážitok
z krásy, umenia, hudby, tanca hneď pri našich prvých krokoch v tomto roku...


 
img_3280.jpgimg_3289.jpgimg_3282.jpg
img_3288.jpgimg_3291.jpg


 Na našej škole je živo

     Žiaci a študenti majú popri umeleckom vzdelávaní aj pestrý školský život. Okná školy vyzdobili výtvarníci pestrofarebnými dáždnikmi, v koncertnej sále je výstava výtvarných prác absolventov školy a už zas maľujú a pripravujú ďalšie umelecké práce, darčeky k výročiam školy, ku sviatkom, k novému roku a výrobky na ilavské vianočné trhy.
Pani učiteľka VO sa podieľala na aktivitách ZŠ výtvarnou spoluprácou 22.10.2012.

     Detský folklórny súbor Vretienko účinkoval 22. 9. 2012 na slávnostnom vystúpení FS Strážov pri príležitosti 20. výročia jeho založenia. A aj keď bol školský rok ešte len na začiatku, dokázal pán učiteľ Ing. Ľubomír Ďuriš zorganizovať spolu s rodičmi intenzívne nácviky na vystúpenie. Deti účinkovali s radosťou im prirodzenou a videli veľkú motiváciu vo svojich starších folkloristoch.

     Hudobný odbor tiež nezaháľa. Dňa 5. 10.2012 účinkovali žiaci na vernisáži výtvarníka Jozefa Švikruhu. Koncert pod názvom „Z úcty k vám“ bol dňa 25.10.2012 v koncertnej sále školy pre všetkých starších rodinných príslušníkov našich žiakov. Ďalšie hudobné vystúpenie sme 26.10.2012 pripravili pre akciu MAS Vršatec
 „Chute a vône Vršatca“ v bohunickom kaštieli.

     Príjemnou celoškolskou aktivitou bolo popoludnie so strašidlami pre všetkých žiakov a rodičov. V sále školy sa pred jesennými prázdninami 30.10.2012  stretli deti pri súťažiach, hrách, tanci a zábave. Halloweenové popoludnie pripravili pani učiteľky so žiačkami literárno-dramatického a tanečného odboru.
Dňa 9.11.2012 sa naši víťazi celoslovenskej súťaže Peter Dendiš, Barborka Barteková a Stanko Remšík zúčastnili verejnej nahrávky v Nitre a pani učiteľka Elena Vaňová dostala diplom za úspešnú pedagogickú prípravu na súťaž Nitrianska lutna 2012.

     Základná umelecká škola zorganizovala dňa 16.11.2012 výlet pre budúcich absolventov školy a žiakov na koncert súboru Balkansambel, ktorý sa konal Dome umenia Fatra Žilina. Po silnom hudobnom umeleckom zážitku si študenti a učitelia boli pozrieť výstavu v Považskej galérii. Novembrový koncert pre verejnosť bol dňa 20.11.2012. Účinkovali na ňom žiaci, ktorí sa pripravujú na súťaže, sólisti v hre na rôzne hudobné nástroje, spevácke kvarteto, aj naše víťazné dychové trio.

     Uskutočnili sa adventné a vianočné koncerty, vystúpenia, triedne besiedky a výstava výtvarných prác pri príležitosti 20. výročia založenia prvého dychového orchestra, 20. výročia založenia literárno-dramatického odboru a v tomto školskom roku je to aj 20 rokov, odkedy je škola umiestnená v budove na Pivovarskej ulici a 10 rokov je zriaďovateľom školy Mesto Ilava.

     Pestrý, aktívny a živý svet plný umeleckých zážitkov v našej škole dodáva deťom a ich  rodičom radosť a
učiteľom silu venovať im starostlivosť, lásku a trpezlivosť rozvíjať ich talent.


 
pkapkova+koncert+flauta001.jpg
 


vyrocie.jpg


Deň, kedy sa niečomu naučíš, už nie je premrhaný.

David Eddings
 

V školskom roku 2012/2013 študuje na škole spolu 139 žiakov hru na hudobné nástroje a 173 žiakov v skupinových odboroch - výtvarný,
tanečný a literárno-dramatický.
Spolu nás je 312 študentov, 15 učiteľov a 3 nepedagogickí zamestnanci. Tešíme sa na skvelých 10 mesiacov spoločných umeleckých zážitkov. 


Úspechy  za školský rok 2011 – 2012

 


Mestská výtvarná súťaž ARTIL 2012 18.6.2012 Erik Froliš 1. miesto a 1. miesto  kolektívna práca Martina Švitelová, Blažej Kobela, Adriana Forgáčová, Filip Troška

Medzinárodný festival akordeonistov, Rajecké Teplice 6. a 7. jún 2012
Pavol Mojto bronzové pásmo, Lucia Bajzová bronzové pásmo a účasť v súťaži
Roland V –accordion contest 2012


Regionálna výtvarná súťaž Dobšinského rozprávkovo 20125.6.2012 Považská Bystrica:
Sofia Pučeková 1. miesto, Matej Haluštík 2. miesto


Krajský festival komornej hry dychových nástrojov, Partizánske 5.6.2012
dychové trio Barborka Barteková, Peter Dendiš a Stanislav Remšík zlaté pásmo

Klobucké husličky – 2. ročník husľovej súťaže 4.6.2012 vo Valaských Kloboukoch
Kristína Ježová strieborné pásmo, Alexandra Bartošová bronzové pásmo

Celoslovenská hudobno-interpretačná súťaž v komornej hre Nitrianska lutna,
Nitra 18.5.2012: dychové trio Stanislav Remšík, Peter Dendiš a Barborka Barteková
1. miesto

Medzinárodná interpretačná súťaž Rajecká hudobná jar 10.5.2012, Dominik Bartek
Cena za najlepšiu interpretáciu.

Medzinárodná výtvarná prehliadka Bienále fantázie Martin 2012, 5200 výtvarných prác z celého sveta, 148 ocenení, z toho 6 ČÚ Kristína Racková, Juraj Kosec, Michal Pechanec, Anna Janušková, kolektívna práca – Martina Švitelová, Blažej Kobela, Adriana Forgáčová, Filip Troška a kolektívna práca Katarína Behanová, Anna Janušková.

Celoslovenská súťažná prehliadka v sólovej hre na saxofóne Stará Ľubovňa 26.4.2012,
Peter Dendiš 2.miesto.

Okresné ocenenie 6x Vesmír očami detí 2012 Považská Bystrica Marek Kučo, Michal Pechanec, Sára Kurincová, Andrea Galbavá, Anton Backo, Dominik Hlaváč, na celoslovenskú súťaž Kristína Hlaváčová, Michaela Martinisková, Michal Rajník, Lukáš bolebruch.

Celoslovenská spevácka súťaž Vokálna jar Kysucké Nové Mesto 27.3.2012, Barbora Barteková strieborné pásmo

Krajská klavírna súťaž Trenčín 21.3.2012 Eliška Ocelíková 3.miesto a Dominik Bartek tiež
3. miesto.
 

 
ABSOLVENTI ZUŠ ILAVA 2012
 
img_1376.jpg


 
PEDAGOGICKÝ ZBOR
 

img_1368.jpg
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


 V školskom roku 2011/2012 navštevovalo našu školu spolu 365 žiakov:
tanečný odbor 62, výtvarný odbor 102, literárno-dramatický odbor 9 a hudobný odbor 192 žiakov.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
VÝBORNÉ FINÁLE ŠKOLSKÉHO ROKU 2010-2011

     Slávnostný záver školského roka bol dňa 29.6.2011 vo veľkej sále Domu kultúry v Ilave. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci, ktorí reprezentovali školu na súťažiach a potom riaditeľka školy
zhodnotila prácu učiteľov i žiakov za celý školský rok.

     Ďakovný list riaditeľky školy a knižný darček od prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera dostali žiaci: Nina Klačková, Barbora Husárová, Alexandra Tomanová, Zuzana Pružincová,
Elenka Vaňová, Barbora Barteková, Peter Dedniš, Stanislav Remšík a Pavoj Mojto z hudobného odboru.
Za reprezentáciu školy dostala ocenenie aj tanečná skupina Cherries - Zuzana Ptáčková, Klára Palčeková, Alexandra Slivková, Miroslava Stopková, Katarína Kosecová, Simona Priebojová,
Ema Brnáková, Gabriela Mutalová, Denisa Pšenková, Silvia Ďurovcová a Natália Palčeková. Úspešní boli
aj žiaci výtvarného odboru
, ktorí dostali ocenenie za výborné umiestnenia na súťažiach: Púchovské čarbanice, Vesmír očami detí, Umenie zblízka, Krídla fantázie,
Veľkonočný pozdrav, Detská výtvarná Dubnica, Artil 2011.


    V školskom roku 2010/2011 študovalo na škole 394 žiakov - TO 108, VO 86, LDO 13, HO 187.
Štúdium ukončilo
19 absolventov hudobného odboru a 6 absolventov výtvarného odboru.


     Počas celého školského roku sa žiaci a učitelia podieľali na 132 akciách (vystúpenia, koncerty, festivaly, prehliadky, výstavy, súťaže). Začínali sme už 10.9.2010 vystúpením Dni slovensko-českej kultúry v Klimkoviciach ČR a končili sme organizáciou výtvarnej súťaže Artil 2011 dňa 27.6.2011.
     Podrobnejšie informácie o práci školy sa budete môcť dočítať vo vyhodnocovacej správe v septembri 2011.Žiaci a učitelia ZUŠ Ilava ďakujú všetkým rodičom, priateľom, priaznivcom a sponzorom
za pomoc a podporu pri realizovaní všetkých aktivít školy počas celého roka!
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


 
 
 
Základná umelecká škola má nepostrádateľný význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje a rozvíja jeho emocionálnu stránku života, podporuje kreativitu a prostredníctvom žiaka rozvíja zároveň kultúrny život mesta a okolia.
 
 
Škola vytvára podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť vo voľnom čase detí.  Je významnou a zmysluplnou súčasťou programu ich výchovy a vzdelávania. Zároveň je účinným nástrojom úsilia proti negatívnym javom v spoločnosti. 
 
 
ZUŠ Ilava od svojho vzniku po súčasnosť rozšírila odbory, štvornásobne zvýšila a stabilizovala počet žiakov, zvýšila odborné personálne obsadenie pedagógov, získala vlastné priestory na vyučovanie, zdokonalila vybavenosť tried, zlepšila a rozvinula vzťahy s rodičmi, s verejnosťou, s mestom a ostatnými inštitúciami. 
 
 
Škola má už piaty rok stály potenciál žiakov v počte okolo 400, čo je tiež ukazovateľom dobrého mena a manažerskej profesionality. Stály záujem o štúdium na našej škole je svedectvom dôvery rodičov, ktorí majú možnosť participovať na zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
 
trubka.gifPríďte aj Vy medzi nás !
Môžete zaujímavo a užitočne využiť svoj voľný čas.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web